Vård i Fokus

Föreningens tidsskrift Vård i Fokus utkommer 4 gånger om året. Vård i Fokus innehåller både vårdvetenskapliga och kliniska, samt andra aktuella artiklar. Tidskriften betjänar vårdarens professionella utveckling och stödjer hennes/hans yrkesidentitet. Tidskriften informerar om föreningens verksamhet. Föreningens ordförande är tidskriftens ansvariga utgivare och föreningens verksamhetsledare är redaktionssekreterare.

Vård i Fokus utkom med sitt första nummer hösten 1984 och dess syfte är att vara en kommunikationskanal mellan föreningen och medlemmarna.

Vi tar gärna emot artiklar och fotografier till Vård i Fokus! Kontakta sandra.allden@sffi.fi 
Skrivanvisningar

Tidigare upplagor av Vård i Fokus

Vård i Fokus 4/2017

Vård i Fokus 3/2017

Vård i Fokus 2/2017

Vård i fokus 1/2017

Vård i fokus 4/2016

Vård i fokus 3/2016

Vård i fokus 2/2016

Vård i fokus 1/2016

Vård i Fokus 4/2015 

Vård i Fokus 3/2015

Vård i Fokus 2/2015

Vård i Fokus 1/2015

Vård i Fokus 4/2014

 

 

Läs senaste Vård i Fokus 1/2018