Styrelsen

Kommande styrelsemöten 2018:

22.03.2018
26.05.2018
05.09.2018
12-13.10.2018 även planeringsdagar
15.12.2018

Till föreningens styrelse hör ordförande och åtta ordinarie medlemmar, samt deras personliga suppleanter. Styrelsen väljs av fullmäktige vart tredje år. Nästa gång är det val våren 2020. Alla regionala föreningar har för tillfället åtminstone en representant i styrelsen.

Styrelsen leder föreningens verksamhet och sammankommer i genomsnitt 6–8 gånger om året. På hösten håller styrelsen sin planeringsdagar där verksamheten för följande år planeras. Styrelsen har utsett ett presidium som sammankommer vid behov för att sköta löpande ärenden. Till presidiet hör ordförande Annika von Schantz, vice ordförande Carola Sundberg och ledamot Ann-Charlotte Lindfors-Nenonen samt verksamhetsledare Sandra Alldén.

Styrelsen tillsätter vid behov kommittéer och arbetsgrupper för något visst ändamål. 

Styrelsen
 2017-2020
 
Ordförande
 
Annika von Schantz, verksamhetsledare, Hugo och Maria Winbergs stiftelse. Tele: 040 5370376, annika.vonschantz@tunaberg.net  Hemort: Esbo
Vice ordförande
 
Carola Sundberg, sjukskötare, barnmorska, Staden Jakobstad, Social och hälsovårdsverket. Tele: 050 3564324, carola.sundberg@jakobstad.fi  Hemort: Jakobstad.

Ersättare: Pia-Maria Haglund

Ledamot
 
Katarina Ekberg, sjukskötare, Raseborgs sjukhus, kirurgiska avdelningen. Tele: 040 5210612, katarina.ekberg@outlook.com Hemort: Tenala

Ersättare: Monica Mattila-Ekholm

Ledamot
 
Ann-Maj Johansson, HVM, avdelningsskötare, Åbolands sjukhus, somatiska polikliniken. Tele: 044 3444945,
ann1maj.johansson@gmail.com  Hemort: Pargas

Ersättare: Charlotta Liesipuro

Ledamot
 
Ann-Charlotte Lindfors-Nenonen, avdelningsskötare, Borgå stads åldringshem, Johannisberg. Tele: 0400 905601,
ann-charlotte.lindfors-nenonen@porvoo.fi  Hemort: Borgå

Ersättare: Inger Runn

Ledamot
 
 
Annika Kvist-Östman, sjukskötare, hälsovårdare, boendeledare inom Vörå kommuns äldreomsorg. Tele: 050 5910088, annika.kvist-ostman@vora.fi  Hemort: Maxmo

Ersättare: Marice Nedergård

Ledamot
 
Lisbeth Schultz, specialsjukskötare. Tele: 0457 5244085, lisbeth.schultz@aland.net  Hemort: Godby

Ersättare: Jana Sundberg

Ledamot
 
Helena Strandholm-Finne, avdelningsskötare inom hemvården i Kristinestad, Lappfjärds hälsostation. Tele: 040 5458092, 050 3738348, helenastrandholm@gmail.com  Hemort: Yttermark

Ersättare: Gerd Metsäranta

Ledamot
 
Karla Wendt, HVM, avdelningsskötare, Avd 2, Dals sjukhus, Helsingfors stad. Tele: 043 824 3535 karla.wendt@welho.com  Hemort: Helsingfors

Ersättare: Anna Holmström