STUDIEDAGARNA i Mariehamn, Åland 26–27.10.2017

STUDIEDAGARNA 2017

Om du vill ha föreläsningsmaterialet från Studiedagarna 2017 får du kontakta sekretariatet. 

 

Allmänt om Studiedagarna

Studiedagarna är en viktigt del av Sjuksköterskeföreningens verksamhet. De erbjuder medlemmarna fortbildning på svenska. Studiedagarna ordnas på olika orter inom föreningens verksamhetsområde för att så många som möjligt ska kunna delta någon gång.

Innehållet planeras regionalföreningen på orten där studiedagarna hålls, i samarbete med sekretariatet. Vid valet av tema beaktas bl.a. de önskemål deltagarna i föregående studiedagar gett i utvärderingen. Studiedagen 2018 hålls i Helsingfors. 

Föreningens medlemmar kan ansöka om stipendium för deltagande i studiedagarna. I första hand är det dock meningen att arbetsgivarna ska betala för sina anställdas fortbildning.

Studerandemedlemmar får delta gratis i studiedagarna, men förhandsanmälan krävs.

 

Vårdens många ansikten – ta hand om dig själv och andra

 

Torsdag 26.10.2017

Moderator Christel Lindberg
8.00–8.30  Anmälan.
8.30–9.00  Öppning och utmärkelser, Annika von Schantz, ordförande.
9.00–9.30  Forskningsnyheter från vårdvetenskapen, Lisbeth Fagerström, professor i vårdvetenskap, Åbo Akademi.
9.30–10.00  Människan i vården. Katarina Ulenius, HvM.
10.00–11.00  Kaffepaus och yoga.
11.00–11.30 Jobcrafting – för att höja arbetsengagemanget. Sussi Sjövall, avd.sk. och Mikaela Sjöholm, bitr. avd.sk.
11.30–12.00 Känsla av sammanhang. Monika Bäckman, avd.sk.
12.00­–13.00 Lunch
13.00–14.15 Ansvar och stress – hur kan jag tanka energi. Pia Aarnio, socionom, KBT-psykoterapeut.
14.15–16.00 Min utbrända resa. Från helvete halvvägs till himlen. Karin Rosell, yogainstruktör.
 

Kl. 19.00 kvällsfest och middag: Alandica Kultur och Kongress. Samtidigt firas SF på Åland 75 års jubileum.

Fredag 27.10.2017

Moderator Annika Måtar
8.00–8.30 Anmälan för nya deltagre.
8.30–9.00 Barn HLR inom ÅHS. Christel Qvarnström och Sonja Ståhl, sjukskötare.
9.00–9.30 Prehospital fältchef. Johan Jansson och Peter Mattsson, fältchefer.
9.30–10.00 IRO app (International Rescue Organisation). Malin Ringbom, läkare samt Dan Nylund och Sebastian Mansnerus, ambulanssjukvårdare.
10.00–11.00 Kaffepaus och mingel.
11.00–12.00 Ett utsatt samhälle – akutvårdens utmaningar i New Orleans. Tom Göstas och Jani Monthan, prehospitala fältchefer.
12.00–12.30 Queen Silvia Nursing Award. Michelle Ena, stipendiat samt information om Silviasjukskötarutbildning.
12.30–13.00 Avslutning och därefter lunch.