STIPENDIER FÖR STUDERANDEMEDLEMMAR

Ansökningarna nedan ska fyllas i elektroniskt. Öppna blanketten i Adobe Reader. 

Kontonummer skrivs i IBAN-format: FI00 0000 0000 0000 00.

Skriv ut ansökningen, underteckna den och posta den till föreningen. Bilagor ska dock sändas i elektronisk form till stipendier@sffi.fi

Stipendieansökningsblankett, studerandestipendier (PDF)

Föreningen utlyser två gånger årligen tio stipendier à 500 euro att sökas av studerandemedlemmar. Studerandestipendierna beviljas för någon form tilläggskostnader i studierna, t.ex. utlandspraktik, studieresor, seminarier. För normalt uppehälle, normala resekostnader eller vanlig kurslitteratur beviljas inte stipendium. Studerandestipendium beviljas endast en gång under studietiden, men vid avslag kan en ny ansökan inlämnas.

Till stipendieansökan ska ett officiellt studieprestationsutdrag bifogas. Kostnadsspecificeringen på ansökningsblanketten ska fyllas i noggrant. Använd blankett 2. 

Studerandestipendierna beviljas på våren och på hösten. Ansökan ska vara inlämnad senast den 30 april eller senast den 31 oktober. Styrelsen behandlar ansökningarna på följande möte efter sista inlämningsdag.