• Stipendier

    Föreningen har olika stipendiefonder vars avkastning enligt styrelsens beslut kan beviljas som stipendier.

Stipendier för ordinarie medlemmar

Stipendier för konferenser, seminarier, studieresor, forskning och utveckling m.m. beviljas. Bekanta dig med stidpendierna för ordinarie medlemmar

Stipendier för studerande

Föreningen utlyser två gånger årligen tio stipendier à 500 euro att sökas av studerandemedlemmar som studerar för sjukskötar-, hälsovårdar-, akutvårdar- eller barnmorskeexamen. Bekanta dig med stipendier för studerande.

Föreningens utmärkelser

Föreningen kan med olika utmärkelser premiera medlemmar och andra som på ett förtjänstfullt sätt arbetat för föreningen eller som gjort en speciell insats inom vården. Bekanta dig med utmärkelserna.

Stipendier

Föreningen har olika stipendiefonder vars avkastning enligt styrelsens beslut kan beviljas som stipendier. För föreningen är det värdefullt att kunna stöda olika former av professionell utveckling.

Vi anser det värdefullt att kunna stöda olika former av professionell utveckling.