SF på Åland

SF på Åland

Styrelsen

SF på Åland e-post: aland@sffi.fi

Sussi Sjövall, ordförande   040 5782200
Laila Aaltonen, sekreterare   045 75301164
Jana Sundberg, PR-sekreterare  040 5238993
Ann Forsbom-Grieff    045 73858745
Lisbeth Schultz    045 775244085
Johan Jansson
Katarina Ulenius, kontaktlärare
 
Suppleanter:
Irmelie Eriksson
Malin Lindvik
Carita Johansson
Yvonne Lindeman
Annelie Karlsson

Representation i huvudföreningen

Sjuksköterskeföreningen på Åland rf´s representant i huvudföreningens styrelse är Lisbeth Schultz. Lisbeths suppleant är Jana Sundberg.

Sjuksköterskeföreningen på Åland rf representeras i fullmäktige av:

  • Laila Aaltonen
  • Sussi Sjövall
  • Katarina Ulenius
  • Patrice Karlsson

Suppleanter:

  • Viveca Manserus-Mattsson
  • Irmeli Eriksson
  • Ann Forsbom-Grieff
  • Johan Jansson

Verksamhet

Sjuksköterskeföreningen på Åland är en av de åtta självständiga regionala föreningar som ingår i Sjuksköterskeföreningen i Finland. 

Verksamhetens huvudmål är att bidra till ökning av medlemmarnas professionella kunnande, att stöda utvecklingen av vårdarbetet och att förstärka yrkesidentitet. Föreningen värnar om kollegial samvaro och traditioner. Verksamheten skall vara mångsidig, flexibel och betjäna medlemmarna. En positiv profilering av utbildningen och yrket är en viktig utmaning i dagens verksamhet.

 

Kalender 

23.3 Studiedag på Clarion Hotel Helsinki

Mer information om tider och platser annonseras ut via medlemsbrev, e-post och på arbetsplatserna. Meddela om ni har bytt e-postadress eller inte får information per mail inför evenemang till aland@sffi.fi.

Styrelsen arbetar på att ordna evenemang som är medlemmarna till glädje både i yrket och på fritiden. Vi ordnar de traditionellt återkommande evenemangen, men något nytt tillkommer varje år. Kom gärna med förslag till aktiviteter, kontaktuppgifter finns under Styrelsen.