SF i Västra Nyland

SF i Västra Nyland

Styrelse

Styrelsen för Sjuksköterskeföreningen i Västra Nyland rf 2018–2019:

Monica Mattila-Ekholm, ordförande, monicax_63@hotmail.com   0400 513545
Mary Koli, viceordförande, mary.koli1@gmail.com 040 7401973
Katarina Ekberg, sekreterare, katarina.ekberg@outlook.com  040 5210612
Annika Rehn, kassör, annierehn@gmail.com
Petra Sjölund, petra.sjolund@hanko.fi
Anna Lindbom, anna.lindbom@hus.fi 040 7204229

Suppleanter:

Benita Svartström
Lisbeth Dahlqvist

 

Representation i huvudföreningen

Sjuksköterskeföreningen i Västra Nyland rf´s representant i huvudföreningens styrelse är Katarina Ekberg. Katarinas suppleant är Monica Mattila-Ekholm.

Sjuksköterskeföreningen i Västra Nyland rf representeras i fullmäktige av:

  • Anna Lindbom
  • Henrita Fagerström
  • Terese Lindholm

Suppleanter:

  • Benita Svartström
  • Annika Rehn
  • Petra Sjölund

 

Kalender

23.3 Studiedag på Clarion Hotel Helsinki

12.5 Internationella Sjukskötardagen firas med utfärd till Kasnäs bad. Start kl. 9 från Ekenäs busstation med Wikströms buss. I Kasnäs finns alterantiven naturstig, simning och/eller vattenspinning. Gemensam lunch. Hemfärd efter kl 14.30. Pris 25 €/man, betalas i bussen. Bindande anmälan före 12.4, meddela även om du simmar och/eller deltar i vattenspinning (begränsat antal), till monica.mattila@hanko.fi, tele 0400 513545 eller katarina.ekberg@outlook.com, tele 040 5210612. 

Varmt välkomna med!

Vi skickar ut medlemsbrev per e-post. Har du inte fått information den vägen - meddela katarina.ekberg@outlook.com.