SF i Vasa

SF i Vasa

Styrelse

SF i Vasa e-post: sfvasa@netikka.fi

Styrelsen för Sjuksköterskeföreningen i Vasa rf (SFV) väljs för 2 år. Styrelsen för år 2017–2018 består av:

Annika Kvist-Östman, ordförande, annika.kvist-ostman@vora.fi   050 5910088
Linda Nyholm, vice ordförande, linda.nyholm@abo.fi   040 5512905
Marice Nedergård, sekreterare, marice.nedergard@netikka.fi   050 3504411
Lisbeth Fagerström, lisbeth.fagerstrom@hibu.no   041 4331097
Carita Mäkelä, carita.makela@vshp.fi   050 3532029
Helena Svahn, helena.svahn@vshp.fi   050 5631676
Gerd Viklund, gerd.viklund@netikka.fi   050 3491064

Suppleanter:

Marianne Buss, lisenmarianne.buss@gmail.com   050 5246499
Gunilla Nyman-Klavus, gunilla.nyman-klavus@gmail.com  0500 389824

Kassör utanför styrelsen:

Rose-Marie Swanljung, rosemarie.swanljung@gmail.com  050 3238991

Representation i SFF 2017–2020

Sjuksköterskeföreningen i Vasa rf är representerad i huvudföreningens styrelse genom ledamoten Annika Kvist-Östman (annika.kvist-ostman@vora.fi) och hennes personliga suppleant Marice Nedergård (marice.nedergard@netikka.fi).
 

Sjuksköterskeföreningen i Vasa rf representeras i fullmäktige av:

  • Lisbeth Fagerström, lisbeth.fagerstrom@hbv.no
  • Camilla Kamila, camilla.kamila@abilita.fi
  • Gunilla Hallvar-Hudd
  • Ann-Helén Sandvik, ann-helen.sandvik@ltu.se
  • Helena Svahn, helena.svahn@vshp.fi 
Suppleanter:
  • Carita Mäkelä
  • Gerd Viklund
  • Gunilla Nyman-Klavus
  • Kristina Bergvik
  • Britt Heinola
 

Kalender  

7.2 kl. 18 Ljusmässa i Trefaldighetskyrkan i  Vasa tillsammans med  Vasa svenska församling. Kaffeservering i kryptan efteråt.

22.2 kl. 18 Årsmöte på Bergcentret, Berggatan 2–4, Vasa. Chef för seniorcentret Pirjo Wadén informerar om verksamheten vid seniorcentret. Därefter stadgeenliga ärenden.  Servering. Anmälningar senast 16 februari till sfvasa@netikka.fi eller tel: 050 3504411.

12.4 kl. 18.30 Medlemskväll med temat vinprovning. Mera info kommer senare.

SF i Vasa finns även på Instagram: sjukskoterskeforeningenvasa