SF i Vasa

SF i Vasa

Styrelse

Styrelsen för Sjuksköterskeföreningen i Vasa rf (SFV) väljs för 2 år. Styrelsen för år 2017–2018 består av:

Annika Kvist-Östman, ordförande, annika.kvist-ostman@vora.fi   050-5910088
Linda Nyholm, vice ordförande, linda.nyholm@abo.fi   040-5512905
Marice Nedergård, sekreterare, marice.nedergard@netikka.fi   050-3504411
Lisbeth Fagerström, lisbeth.fagerstrom@hibu.no   041-4331097
Carita Mäkelä, carita.makela@vshp.fi   050-3532029
Helena Svahn, helena.svahn@vshp.fi   050-5631676
Gerd Viklund, gerd.viklund@netikka.fi   050-3491064

Suppleanter:

Marianne Buss, lisenmarianne.buss@gmail.com   050-5246499
Gunilla Nyman-Klavus, gunilla.nyman-klavus@gmail.com  0500-389824

Kassör utanför styrelsen:

Rose-Marie Swanljung, rosemarie.swanljung@gmail.com  050-3238991

Representation i SFF 2017–2020

Sjuksköterskeföreningen i Vasa rf är representerad i huvudföreningens styrelse genom ledamoten Annika Kvist-Östman (annika.kvist-ostman@vora.fi) och hennes personliga suppleant Marice Nedergård (marice.nedergard@netikka.fi).
 

Sjuksköterskeföreningen i Vasa rf representeras i fullmäktige av:

  • Lisbeth Fagerström, lisbeth.fagerstrom@hbv.no
  • Camilla Kamila, camilla.kamila@abilita.fi
  • Gunilla Hallvar-Hudd
  • Ann-Helén Sandvik, ann-helen.sandvik@ltu.se
  • Helena Svahn, helena.svahn@vshp.fi 
Suppleanter:
  • Carita Mäkelä
  • Gerd Viklund
  • Gunilla Nyman-Klavus
  • Kristina Bergvik
  • Britt Heinola
 

Kalender  

1.12  kl 18.30 Julfest på Stundars.Traditionell julbuffé. Sång och musik, besök av jultomten, julklapp á 5€ medtas. Julbuffén till ett sponsorerat pris á 20€/person. Bindande anmäl senast 23.11 till sfvasa@netikka.fi eller tel: 0503504411. Julmiddagen betalas till föreningens konto FI62 2052 2001 0063 10, senast 23.11.

LEDIGANSLAGET STIPENDIUM
Enligt årsmötets beslut februari 2017 anslår SF i Vasa ett STIPENDIUM FÖR HÖGRE YRKESHÖGSKOLESTUDIER OCH/ELLER MAGISTER I HÄLSOVETENSKAPER att sökas inom oktober månad. Stipendiet är på 350 €. Stipendiet delas ut på vår julfest 1.12. Av den sökande fodras: * minst ett års medlemskap i föreningen, * visat intresse för föreningens verksamhet, * forsknings- eller studieplan och/eller utdrag ur STURE. Stipendiet bör anhållas på föreningens egna stipendieblanketter. Blanketterna finns på hemsida eller fås från och ska returneras till ordförande Annika Kvist-Östman, e-post: annika.kvist-ostman@vora.fi Tel: 050-5910088. 

Välkommen med i höstens verksamhet!

SF i Vasa finns även på Instagram: sjukskoterskeforeningenvasa