SF i Vasa

SF i Vasa

Styrelse

SF i Vasa e-post: sfvasa@netikka.fi

Styrelsen för Sjuksköterskeföreningen i Vasa rf (SFV) väljs för 2 år. Styrelsen för år 2018–2019 består av:

Annika Kvist-Östman, ordförande, annika.kvist-ostman@vora.fi   050 5910088
Linda Nyholm, vice ordförande, linda.nyholm@abo.fi   040 5512905
Marice Nedergård, sekreterare, marice.nedergard@netikka.fi   050 3504411
Lisbeth Fagerström, lisbeth.fagerstrom@abo.fi   041 4331097
Carita Mäkelä, carita.m.makela@gmail.com   050 3532029
Helena Svahn, helena.svahn@vshp.fi   050 5631676
Gerd Viklund, gerd.viklund@netikka.fi   050 3491064

Suppleanter:

Marianne Buss, lisenmarianne.buss@gmail.com   050 5246499
Gunilla Nyman-Klavus, gunilla.nyman-klavus@gmail.com  0500 389824

Kassör utanför styrelsen:

Rose-Marie Swanljung, rosemarie.swanljung@gmail.com  050 3238991

Representation i SFF 2017–2020

Sjuksköterskeföreningen i Vasa rf är representerad i huvudföreningens styrelse genom ledamoten Annika Kvist-Östman (annika.kvist-ostman@vora.fi) och hennes personliga suppleant Marice Nedergård (marice.nedergard@netikka.fi).
 

Sjuksköterskeföreningen i Vasa rf representeras i fullmäktige av:

  • Lisbeth Fagerström, lisbeth.fagerstrom@abo.fi
  • Camilla Kamila, camilla.kamila@abilita.fi
  • Gunilla Hallvar-Hudd, gunilla.hallvar-hudd@novia.fi
  • Ann-Helén Sandvik, ann-helen.sandvik@ltu.se
  • Helena Svahn, helena.svahn@vshp.fi 
Suppleanter:
  • Carita Mäkelä
  • Gerd Viklund
  • Gunilla Nyman-Klavus
  • Kristina Bergvik
  • Britt Heinola
 

Kalender  

23.3 Studiedag på Clarion Hotel Helsinki

12.4.2018 kl. 18.30, medlemskväll i Vasa Övningsskolans matsal, Kyrkoesplanaden 11–13.Temat för kvällen är portvinsprovning med sommelier Glenn Sundstedt. Anmälan senast 4.4 till sfvasa@netikka.fi eller 050 3504411. Deltagaravgift 20 € och summan inbetalas på föreningens konto FI62 2052 2001 0063 10 senast 4.4.

14.5.2018 kl. 18.30, medlemskväll. Internationella Sjukskötardagen uppmärksammas med en trivselkväll medgod mat, sång och musik av "The Mamas" på restaurang Seglis. Föreningen står för underhållningen och var och en betalar sin mat. Anmälan senast den 7.5 till sfvasa@netikka.fi eller 050 3504411.

SF i Vasa finns även på Instagram: sjukskoterskeforeningenvasa