SF i Östra Nyland

SF i Östra Nyland

Styrelse

Elisabet "Bettan" Sonntag-Österlund, ordförande,
     elisabet.sonntag-osterlund@porvoo.fi   040 833 8596
Benita Backman, viceordförande, sekreterare
     benita.backman@pp.inet.fi   0400 702845
Ann-Charlotte Lindfors-Nenonen, kassör,
     ann-charlotte.lindfors-nenonen@porvoo.fi   0400 905601
Margareta Kindstedt
Denise Nylund, denise.nylund@porvoo.fi   040 547 8745
Marika Nyholm, inger.nyholm@hus.fi   0400 939252
Ann-Britt Boxberg, ann-britt.boxberg@loviisa.fi   040 5833141

Suppleanter:

Anneli Blomqvist, anneli.blomqvist@elisanet.fi   050 3082517
Catrina Hollmén
Ann-Catrin Tapanainen
Marika Innanen

 

Representation i huvudföreningen

Sjuksköterskeföreningen i Östra Nyland rf´s representant i huvudföreningens styrelse är Ann-Charlotte Lindfors-Nenonen. Lottas suppleant är Inger Runn.

Sjuksköterskeföreningen i Östra Nyland rf representeras i fullmäktige av:

  • Ann-Catrin Tapanainen
  • Marika Innanen
  • Catrina Hollmén

Suppleanter:

  • Anneli Blomqvist
  • Elisabet Sonntag-Österlund
  • Denise Nylund

Historik

I olika repriser har de svenskspråkiga sjukskötarna i Östra Nyland försökt grunda en egen regional förening. Tanken föddes på nytt i början av år 2002 och vi beslöt att namnet på föreningen skulle vara Sjuksköterskeföreningen i Östra Nyland. Stiftelseurkund undertecknades i tre exemplar, och Marianne delade ut övriga nödvändiga blanketter. En grupp bestående av Irina Lemberg, Ann-Charlotte Lindfors-Nenonen, Benita Backman och Elisabet Sonntag-Österlund fick i uppdrag att planera fortsättningen i bildandet av föreningen. Av största vikt var nu att finna de personer som behövdes till styrelsen.

Den 9.12 2002 kunde sedan en interemistisk styrelse fortsätta att arbeta. Ett startbidrag på 500 euro hade beviljats av Sjuksköterskeföreningen i Finland.

Den 12.6 2003 var föreningen godkänd och registrerad.

 

Kalender

13.2 kl.18.30 Årsmöte på Gråberg, Arkitektvägen 8, Lovisa. Program: årsmöte, rundvandring på Gråberg samt information om att jobba som sjukskötare i Norge.

Nya medlemmar är varmt välkomna!

För närmare information kontakta Benita Backman 0400 702845.