SF i Helsingfors

SF i Helsingfors med omnejd

Styrelse

Anna Holmström, ordförande, anna.holmstrom@arcada.fi
Karla Wendt, viceordförande, karla.wendt@welho.com
Nette Kumlin, kassör, nette.kumlin@gmail.com
Hanna Lindquist, sekreterare, hanna.lindquist@gaius-saatio.fi
Lasse Liljeström, liljestromlars@gmail.com
Caroline Nervander, caroline.nervander@hotmail.com

Suppleanter:

Ulla Niemi, ullab.niemi@netti.fi
Kerstin Skogman, kerstin.skogman@elisanet.fi
Margaretha Berndtson, margaretha.berndtson@gmail.com 

Representation i huvudföreningen

Sjuksköterskeföreningen i Helsingfors med omnejd rf representant i huvudföreningens styrelse är Karla Wendt. Karlas suppleant är Anna Holmström. Huvudföreningens styrelseordförande är Annika von Schantz, även hon representerar SF i Helsingfors med omnejd. 

Sjuksköterskeföreningen i Helsingfors med omnejd rf representeras i fullmäktige av:

  • Carola Aspholm-Backman, carola.aspholm-backman@hagaro.net
  • Nette Kumlin
  • Hanna Lindquist
  • Marit Råman, mraman@welho.com

Suppleanter:

  • Lasse Liljeström
  • Margit Eckardt
  • Kerstin Skogman
  • Inger Östergård

Verksamhet

Årsmötet hålls i januari/februari. På årsmötet behandlas stadgeenliga ärenden. Vart tredje år väljs representanter till fullmäktige. Under året ordnas medlemskvällar med varierande program samt utfärder och annat som syftar till att höja medlemmarnas välbefinnande.

Historik

SSY-SFF:s lokalavdelning i Helsingfors med omnejd och Östra Nyland rf upplöstes i och med att Sjuksköterskeföreningen utträdde ur Finlands sjuksköterskeförbund år 1980. Vår regionala förening grundades på nytt 1986 och fick då namnet Sjuksköterskeföreningen i Helsingfors med omnejd.

 

 

 

 

Kalender

23.3 Föreningens Studiedag på hotel Clarion Helsinki.

21.4  Medlemskryssning. Välkommen med på den snart traditionella kryssningen. Avresa från Helsingfors kl 9. På båten frukost och gemensam samvaro. I Tallinn fritt program. Båten startar tillbaka kl. 18.30, i Helsingfors kl. 21. Buffémiddag på båten. Medlemmarna betalar 30 € (inkl. båtbiljetter, frukost och middag med drycker). Anmälan sker genom inbetalning av summan på Sjuksköterskeföreningen i Helsingfors med omnejds konto FI45 4055 1150 0026 44 senast 10.3. Skriv i meddelandefältet ditt namn och personsignum.