SF i Åboland

SF i Åboland

Styrelsen 2018–2019

Ann-Maj Johansson, ordförande, ann1maj.johansson@gmail.com 044 3444945
Charlotta Liesipuro, vice ordförande, cliesipuro@gmail.com   050 5862059
Monica Drugge-Mäkilä, sekreterare, monica.makila@gmail.com  044 5376770
Martina Welander, kassör, martinamlindberg@gmail.com
Anne-Marie Sjövall, anne-marie.sjovall@dnainternet.net
Mia Ehrström, mia.ehrstrom@tyks.fi 
Ari Hietola, ari_hietola@hotmail.com

Suppleanter:

Gunilla Andersson, gunilla.andersson@medbit.fi  
Maria Wahlstedt, wahlstedtmaria@outlook.com
Gullan Lemmetyinen, gullan.lemmetyinen@gmail.com
Maria Ginström-Koivula, maria.ginstrom-koivula@hotmail.com   
Nina Henriksson, nina.henriksson@pargas.fi
Hanna Limnell, hanna.limnell@novia.fi (även kontaktlärare)

Ann-Mari Rautiomaa, verksamhetsgranskare
Kristine Sahlström, suppleant

 

Representation i huvudföreningen

Sjuksköterskeföreningen i Åboland representant i huvudföreningens styrelse är Ann-Maj Johansson. Ann-Majs suppleant är Charlotta Liesipuro.

Sjuksköterskeföreningen i Åboland rf representeras i fullmäktige av:

 • Charlotta Liesipuro
 • Mia Ehrström
 • Monica Drugge-Mäkilä

Suppleanter:

 • Gunilla Andersson
 • Gunlög Lemmetyinen
 • Ari Hietola

Verksamhet

Föreningens syfte är att inom sitt verksamhetsområde sammanföra Sjuksköterskeföreningen i Finland r.f:s medlemmar, att medverka till höjandet av sjukskötares, hälsovårdares och barnmorskor yrkeskunskap och -färdighet, samt att bidra till att vårdarbetet utvecklas. (direkt taget från § 2 i föreningsstadgarna).
 

 • Årsmöte
 • Medlemskvällar
 • Studiebesök
 • Föreläsningar/seminarier i samråd med Yrkeshögskolan Novia, Åbo
 • SFF:s studiedagar
 • Internationella sjuksköterskedagen
 • Julfest

 

De här är några plock ur vår verksamhet som den ser ut i dag.


Kalender

23.3 Studiedag på Clarion Hotel Helsinki

12.4 kl. 17.30 Medlemskväll på restaurang Foija i Åbo. Hedersmedlemmarna Märta Marjamäki och Barbro Österberg gör en tillbakablick i föreningens traditioner, verksamhet och historia. Välkommen, såväl novis som expert till en oförglömlig kväll! Servering. Anmälan senast 5.4 till monica.makila@gmail.com. Meddela matallergier vid anmälan.

På kommande
Medlemskväll i september med populära hemliga Bion.
Till den 16.12 planeras julfest.

Mera information om höstens program kommer senare i  Vård i Fokus samt på hemsidan och som reklam via e-post. Om du inte ännu uppgett din e-post - kontakta föreningen/monica.makila@gmail.com så sätter vi med dej på postningslistan.

Välkommen med på våra evenemang! 

Vi önskar er en riktigt fin och skön vår.