• Medlemmar

    Alla sjukskötare, hälsovårdare, barnmorskor eller akutvårdare kan bli medlemmar. Också studerande till tidigare nämnda examina kan bli medlemmar i föreningen. Du kan ansöka om medlemskap med de elektroniska blanketterna som finns på webben. Välkommen med!

Föreningen har en viktig uppgift i att bidra till utveckling av medlemmarnas yrkeskunskap och -färdighet. Nedan ser du en del av vår verksamhet.

Regional verksamhet

Inom föreningens verksamhetsområde finns åtta regionala föreningar. Som ordinarie medlem i Sjuksköterskeföreningen i Finland är du samtidigt medlem i den regionala sjuksköterskeförening som verkar på den ort där du bor.

Läs mera om regional verksamhet...

Studiedagar

Studiedagarna är en viktigt del av Sjuksköterskeföreningens verksamhet. De erbjuder medlemmarna fortbildning på svenska. I år arrangeras dagarna i Vasa 27-28.10.2016 med tema: Personcentrerad vård och omsorg - utopi eller verklighet

Anmälningen öppnas i juni 2016.

Vill du bli medlem?

Alla sjukskötare, hälsovårdare, barnmorskor eller akutvårdare kan bli medlemmar samt studernade till dessa examina. Du kan ansöka om medlemskap med de elektroniska blanketterna som finns nedan. 

Ansök om ordinarie medlemskap eller studerande medlemskap

Vård i fokus

Föreningens medlemstidning Vård i fokus utkommer 4 gånger om året. Alla är välkomna att bidra med material till tidningen. 

Läs mera om Vård i Fokus...