Kontakta Sjuksköterskeföreningen

Verksamhetsledare
Sandra Alldén
Mobiltelefon: 045-143 7575 vardagar kl. 8–16
E-post: sandra.allden@sffi.fi

Verksamhetskoordinator
Anne Nylund
Mobiltelefon: 045-153 7075 må-to kl. 8–16
E-post: anne.nylund@sffi.fi