Fullmäktige

Föreningsmötet är föreningens högsta beslutande organ och är öppet för alla medlemmar. Mötet sammankommer vart tredje år och behandlar verksamheten och ekonomin, samt väljer fullmäktige. Nästa föreningsmöte hålls våren 2020.

Fullmäktige utövar den högsta beslutande makten mellan föreningsmötena. Antalet fullmäktige beror på antalet medlemmar i varje regional förening. För tillfället är antalet 28. Föreningens medlemmar har motionsrätt till fullmäktigemötet. Motionerna skall vara styrelsen till handa före den 30 november föregående år.

 

Ledamot
Ersättare
Sjuksköterskeföreningen i Helsingfors med omnejd
 
Carola Aspholm-Backman, carola.aspholm-backman(at)hagaro.net
Lasse Liljestrand
Nette Kumlin, nette.kumlin(at)gmail.com
Margit Eckardt
Hanna Lindquist, hanna.lindquist(at)gaius-saatio.fi
Kerstin Skogman
Marit Råman, mraman(at)welho.com
Inger Östergård
Sjuksköterskeföreningen i Mellersta Österbotten
 
Annica Haldin, annica.haldin(at)yrkesakademin.fi
Isa Dahlbacka
Ann-Kristin Svenlin, ann-kristin.svenlin(at)yrkesakademin.fi
Pia Frilund
Marica Hinders, marica.hinders(at)novia.fi
Åsa Grundvall
Sissel Lövsund, sissel.lovsund(at)gmail.com
Helén Lindgren
Sjuksköterskeföreningen i Sydösterbotten
 
Nancy Westerlund, nancywesterlund(at)hotmail.com
Gitte Hartvik
Rose-Marie Holmberg, rose_marie_holmberg(at)hotmail.com
Britta hedman
 
Sjuksköterskeföreningen i Vasa med omnejd
 
Lisbeth Fagerström, lisbeth.fagerstrom(at)hbv.no
Carita Mäkelä
Camilla Kamila, camilla.kamila(at)abilita.fi
Gerd Viklund
Gunilla Hallvar-Hudd, gunilla.hallvar-hudd(at)novia.fi
Gunilla Nyman-Klavus
Ann-Helén Sandvik, ann-helen.sandvik(at)novia.fi
Kristina Bergvik
Helena Svahn, helena.svahn(at)netikka.fi
Britt Heinola
Sjuksköterskeföreningen i Västra Nyland
 
Anna Lindbom, anna.svartstrom(at)pp.inet.fi
Benita Svartström
Henrita Fagerström, henrita.fagerstrom(at)hus.fi
Anna Rehn
Terese Lindholm, terese_lindholm(at)hotmail.com
Petra Sjölund
Sjuksköterskeföreningen i Åboland
 
Charlotta Liesipuro, cliesipuro(at)gmail.com
Gunilla Andersson
Mia Ehrström, ehrstrom.mia@gmail.com
Gunlög Lemmetyinen
Monica Drugge-Mäkelä, monica.makila(at)gmail.com
Ari Hietola
Sjuksköterskeföreningen på Åland
 
Laila Aaltonen, laila.aaltonen(at)aland.net
Vivecka Manserus-Mattsson
Sussi Sjövall, sussi.sjovall(at)ahs.ax
Irmeli Eriksson
Katarina Ulenius, katarina.ulenius(at)ha.ax
Ann Forsbom-Grieff
Patrice Karlsson, patrice(at)aland.net
Johan Johansson
Sjuksköterskeföreningen i Östra Nyland
 
Ann-Catrin Tapanainen, ann-catrin.tapanainen(at)porvoo.fi
Anneli Blomqvist
Marika Innanen, marika.innanen(at)hus.fi
Elisabet Sonntag-Österlund
Catrina Hollmén. catrina.hollmen(at)pp.inet.fi
Denise Nylund