Sharing is caring

SFF Blogg

Kategorier

010318 |
Föreningens blogg,  |
Den tredje styrelsemedlem som presenterar sig är Karla Wendt, SF i Helsingfors. Sf i Helsingfors hade den 31.12.2017 464 medlemmar och runt 140 studerandemedlemmar.
070218 |
Föreningens blogg,  |
Följande styrelsemedlem som presenterar sig är Carola Sundberg, SF i Mellersta Österbottens representant.
290118 |
Föreningens blogg,  |
Styrelsemedlemmarna i Sjuksköterskeföreningen i Finland rf har blivit ombedda att göra en presentation av sig själva till bloggen. Så här kommer nu en presentation av styrelseledamoten från Västra Nyland.
<< <
Sida 2 av 15
 > >>